Tag: patenty

patenty

Firmy wydają dziesiątki milionów euro na badania, i oczywiście chcą uzyskać zwrot swoich inwestycji

Wiedza od wieków dawała pewną przewagę nad innymi, pozwalała na zyskanie pieniędzy czy nawet dzięki niej wygrywało się wojny. Nie inaczej będzie w dzisiejszych czasach, z tym że ciężar zdobywania wiadomości został przeniesiony na przemysł i technologie. A będzie o co się bić, bo za najnowszymi wynalazkami idą bardzo duże pieniądze.

Read more

Jak wpisać znak towarowy by był on zastrzeżonym i nie został zabrany przez innego przedsiębiorcę.

W polskim prawie przez własność intelektualną należy rozumieć wszystko to, co powstało w drodze intelektualnego procedury i zostało ujęte w stanie materialnej (zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt, książka itp.). Własność intelektualna to inaczej zespół praw będący następstwem różnej działania człowieka, zwłaszcza w sferze literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej.

Read more