Odwołanie od wyroku – stosowane w naszym kraju procedury

Prawo procesowe, które dostępne jest w Polsce umożliwia składania apelacji po wydanym wyroku. Bywa to dopuszczony przez zasady prawa procesowego krok, który umożliwia złożenie apelacji odwołującej się od wyroku sądu wydanego w pierwszej instancji. Apelacje składa się do sądu drugiej instancji.

adwokat - odwołanie od wyroku

Autor: Gage Skidmore
Źródło: http://www.flickr.com

W naszym państwie odwołanie od wyroku jest dostępne tylko w przypadku wyroków wydanych przez sądy (http://rozwodznim.pl/dlaczego-warto-nam-zaufac/) pierwszej instancji. Znaczy to, że jeśli do rozpatrzenia sprawy sądem pierwszej instancji byłby sąd rejonowy, to odwołanie od wyroku złożone będzie do sądu (rozwodznim.pl) okręgowego. Jeżeli natomiast sprawa w pierwszej instancji odbywał się w sądzie okręgowym, to apelacje odwoławcze wyroku będą składane przed sądem apelacyjnym. Sprawy odwoławcze zwykle nazywane są apelacją. Terminy te można więc stosować zamiennie, obydwa będą poprawne. Osoby składające apelację mają konieczność to zrobić na piśmie. Składając odwołanie trzeba zachować odpowiedni odstęp czasowy, po upłynięciu, którego apelacja nie będzie rozpatrywana. Na złożenie dokumentów apelacyjnych od wyroku mamy czternaście dni od dnia, w którym otrzymaliśmy uzasadnienie wyroku na piśmie. Jeżeli apelacja nie zostanie wniesiona znaczy to, że wyrok wydany przez sąd pierwszej instancji będzie prawomocny (nawet przydatna strona, dobrze zajrzeć). Złożenie odwołania od wyroku oznacza również możliwość odwołania się od części lub całego wyroku.

Pisemną apelację od wyroku złożyć należy w sądzie pierwszej instancji. To sąd pierwszej instancji przekierowuje apelacji do sądu wyższej instancji. Wyroki, które wydawane są w sądzie wyższej instancji są bardzo różne. Czasem uniewinniają, czasem zapada ten sam wyrok, jak ten, który wydał sąd pierwszej instancji. Sąd odwoławczy może również zmienić wyrok sądu pierwszej instancji wydając zdecydowanie inny wyrok (na przykład może zmienić wysokość orzeczonej kary grzywny czy więzienia). Jest jednak pewne zastrzeżenie: sąd wyższej instancji nie może skazać oskarżonego względem, którego sąd pierwszej instancji wydał wyrok uniewinniający. Obecność osoby oskarżonej na sprawach prowadzonych przez sądy wyższej instancji nie jest obowiązkowa – . Zazwyczaj na sprawach tego typu osoba , która odwołuje się od wydanego wyroku bywa reprezentowana przez adwokata. Warto zapamiętać, że w naszym kraju wszyscy mają prawo do adwokata.

admin Autor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *