obowiązek skarbowy obywateli

Rozporządzenia skarbowe regulujące poszczególne podatki definiują, kiedy i w których wypadkach wynika obowiązek skarbowy. Znaczy to, że zachodzi on w sytuacjach wskazanych przez przepis, niezależnie od woli podlegających mu postaci, lub podmiotów.

Obowiązek podatkowy ma charakter osobisty, płacący podatki nie może się od niego wyzwolić. Sprawę, kiedy wynika i na kim ciąży obowiązek podatkowy, reguluje materialne prawo podatkowe, to znaczy konkretna ustawa omawiająca reguły dotyczące danego zobowiązania.
Obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na podmiotach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych które nie mają osobowości ustawowej, będących stronami czynności cywilnoprawnej, a w wypadku przyrostu majątku zakładowego, na spółce.

obliczanie podatków

Autor: Dave Dugdale
Źródło: http://www.flickr.com

Jeżeli jakąś ze stron czynności cywilnoprawnej, jest postać fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna, niemająca osobowości ustawowej, wyzwolona od podatku od działań cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na drugich uczestnikach takiej czynności.
podatek (czytaj też formy zatrudnienia) liniowy zasady został sprecyzowany w art. 30c prawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to nadobowiązkowa odmiana opodatkowania dochodów, ale mająca przeznaczenie tylko do dwóch źródeł przychodów. Prawo (więcej i więcej) do podatku liniowego mają wyłącznie płatnicy parający się pozarolniczą działalnością gospodarczą, oraz wydziałami osobliwymi wytwórczości rolniczej i to jedynie w stosunku do uzyskiwanych z tego tytułu zysków.
W sytuacji podatku liniowego, opodatkowany jest nie przychód a dochód, a więc przychód zmniejszony o wartości jego uzyskania. Możliwość tej odmiany opodatkowania, pociąga za sobą zatem automatycznie również obowiązek poprowadzenia należytych instrumentów rachunkowych, gwarantujących prawidłowe rozpoznanie wielkości dochodu.

Ustawodawca przewiduje dwa ich gatunki: fiskalną księgę przychodów i wydatków, także księgi rachunkowe. (Czytaj ulga na zakup kasy fiskalnej). Na bazie wypełnianych ksiąg podatnik-człowiek biznesu stwierdza w trakcie roku zarobek, który może pomniejszyć o uiszczone za siebie, oraz osoby z nim współpracujące opłaty na ubezpieczenie społeczne.

admin Autor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *