Własność umysłowa, znak handlowy

Termin własność intelektualna jest pojęciem bardzo wielkim, odnoszącym się do różnych zakresów pomysłowej aktywności człowieka. Własność intelektualna może być spostrzeżona w wielu płaszczyznach, przez pryzmat ustawodawstwa, względnie pojęć gospodarczych. Są to dwie kluczowe odmiany, jakie określają i uzasadniają potrzebę zabezpieczenia własności intelektualnej.

Samo wyobrażenie własność intelektualna ogólnie możemy zdefiniować jak owoc człowieczego umysłu, posiadający charakter metafizyczny. To ze względu na styl tej cechy potrzebna jest jej osłona.Jednym z trzech podstawowych części własności intelektualnej jest prawo autorskie, jakiego postawę ustawową stanowi ustawa o prawie autorskim. Prawo (znajdź więcej) autorskie JWP przewiduje dwa rodzaje przywilejów do dzieła: prawa osobiste niezbywalne, także prawa majątkowe zbywalne. Własność intelektualna JWP chroniona prawem autorskim, w przeciwieństwie do własności fabrycznej, nie musi być nigdzie raportowana, obowiązuje ona od chwili stworzenia i ustalenia dzieła i trwa w Polsce aż do 70 lat po śmierci artysty.

Porady prawne

Źródło: prawo.legeo.pl

Znaki towarowe służą w dużej mierze rozróżnieniu towarów jakiegoś przedsiębiorstwa od artykułów drugiego, jakie jest przedstawione w sposób graficzny. Do znaków towarowych zalicza się przede wszystkim wyraz, zarys, motyw zdobniczy, mieszankę kolorystyczną, formę przestrzenną, także melodie i niepozostałe sygnały dźwiękowe. Prawo (pełna analiza) ochronne na znak towarowy przyznawane jest na okres 10 lat i może zostać wydłużone w nieskończoność, co niedopuszczalne jest w przypadku wynalazku, wzoru użytkowego i projektu przemysłowego.

W najwyższym stopniu na ochronie znaku towarowego korzystają firmy. Urząd Patentowy jest centralnym organem administracji rządowej, przyjmuje i testuje zgłoszenia dotyczące znaków towarowych, orzeka w kwestiach udzielania praw ochronnych, oraz prowadzi katalog znaków towarowych. Na znaki towarowe udzielane są prawa ochronne.
Urząd Patentowy wydaje decyzje o udzieleniu, czy też o odmowie udzielenia prawa ochronnego po wykonaniu poszukiwań określonych ustawą ,także postanowieniem.

admin Autor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *