Rejestracja znaku towarowego jako zabezpieczenie i poręka monopolu dla danego zakładu.

Przeniesienie praw autorskich jest dozwolone. Wolno je przenieść na podstawie umowy o przeniesieniu praw autorskich. Należy jednak pamiętać o normach sporządzania umów przenoszących prawa autorskie. Ich niedochowanie może skutkować bowiem nieważnością umowy bądź nieskutecznością pewnych jej zapisów.

Po pierwsze, umowa o przeniesienie praw autorskich musi być zawarta w formie pisemnej oraz musi określać jakie pola eksploatacji są objęte przeniesieniem. Zakłada się, że jeżeli autor pragnie przenieść prawa w jak największym zakresie, to również powinien je wymienić a najprościej zrobić to powtarzając wyliczenie ustawowe. Zarówno postać pisemna jak i precyzyjne wykazanie pól eksploatacji są warunkami ważności umowy. Głównie przeniesienie praw autorskich jest płatne. Z tego względu w przypadku nieodpłatnego pozbycia się tych praw trzeba ten fakt dokładnie zaznaczyć w umowie. Należy też dodać, iż tworzący przenosząc na innego prawa autorskie sam się ich wyzbywa, co znaczy, że nie będzie mógł z nich korzystać na tych polach eksploatacji, jakie zostały objęte umową.

zadowoleni doradcy

Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com

Jak rejestrować prawo (polecamy pokaż szczegóły) towarowy możemy dowiedzieć się w kancelarii patentowej. Rejestracja znaku towarowego może być dokonywana na rzecz zakładu i tylko dla wytworów będących zagadnieniem jego działalności gospodarczej. Rejestrując adwokatem (zobacz przeniesiony tutaj) towarowy biznesmen ma możliwość wybierać pomiędzy procedurą kraju, regionalną (europejską) i międzynarodową.

Jaki jest koszt rejestracji znaku towarowego? Koszt zapisu znaku towarowego może być rozróżniona na opłatę jednorazową i opłatę okresową. Opłata jednorazowa – od poszczególnych czynności robionych w postępowaniu rejestrowym. Podstawową kosztem od wniosku o udzielenie prawa ochronnego od trzech klas towarowych wynosi 500 zł (wniosek w formie elektronicznej), 550 zł (wniosek w formie papierowej). Za każdą następną klasę zapłacić trzeba dodatkowo 120 zł. Taksa okresowa – za udzielenie pierwszego, dziesięcioletniego okresu ochrony – w zależności od liczby klas produktów, dla oznaczenia których ma być stosowany znak towarowy, wynoszą odpowiednio 400 zł lub 450 zł.

Wycenienie znaku towarowego nie należy do najłatwiejszych zadań. W istocie nie istnieje jedna poprawna metoda, która odzwierciedlałaby jej wartość w sposób jednoznaczny. Ponadto ważne jest doświadczenie osób wyceniających. Szacuje się, że aktywa niepieniężne stanowią od 50% do 90% wartości zakładu (w zależności od branży i rynku). Wiedza na temat wartości marki i znaku towarowego umożliwia zwiększenia efektywności zarządzania marketingowego i planowania strategicznego w całej firmie. Ze względu na zawiłość polskich regulacji rachunkowych, proces wyceny domaga się jednak rozległej wiedzy i dużego wkładu pracy.

Źródło

admin Autor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *