Powrót z zagranicy a połączone z tym sprawy skarbowe

W obecnych czasach sporo osób wybiera pracę poza granicami naszej ojczyzny. Wszystkie osoby podejmujące pracę za granicami naszej ojczyzny są zobowiązane opłacać podatek od dochodu tak samo jak to wygląda w naszej Ojczyźnie. Nie wszyscy jednak ziomkowie po reemigracji z obczyzny ubiegają się o należący się im zwrot podatku z zagranicy w przypadku zaistniałej nadpłaty. Często wynika to z powodu z niewiedzy. A wedle prawa o zwrot nadpłaconego podatku możemy się ubiegać także po przyjeździe do swojego państwa. W dodatku mamy na to aż 4 lata!

pracownik IT podczas pracy

Autor: Alper Çuğun
Źródło: http://www.flickr.com

Rzecz jasna taką szansę mają też ziomkowie powracający z Zielonych Wysp. W jaki sposób można z owego rozporządzenia skorzystać? Starania o zwrot podatku z Irlandii powinno się zacząć od wystąpienia Revenue o wystawienie dokumentu P21 – Balancing Statement, a więc rozliczenia podatkowego za zeszły rok podatkowy (zobacz na stronie Ubiegając się o zwrot nadpłaconego podatku za w bieżącym roku podatkowym potrzeba wypełnić PIT P 50 który możemy pozyskać ze strony internetowej Revenue.

Dokumentami które powinniśmy nadto przedstawić są P60 jak też P45 ewentualnie tak zwanymi Statement of Earnings od wszystkich pracodawców. Jeśli tychże dokumentów nie mamy winniśmy się przedstawić payslipy zawierające precyzyjne dane chlebodawców. W kwestionariuszu P pięćdziesiąt natomiast należy wpisać własny numer rachunku kiedy mamy konto w irlandzkim banku.

Omawiany materiał, który na tej stronie proponujemy, jest niezwykle interesujący, jednak warto ponadto przeczytać zbliżone informacje – więcej pod tym linkiem (http://www.reklamywiktor.pl).

Gdy takiego rachunku nie posiadamy, wpisujemy nasz krajowy adres pod który zostanie przekazany blankiet czekowy możliwy do spieniężenia w krajowym banku. Wysokość możliwego zwrotu nadpłaconego podatku zależy przede wszystkim od sytuacji osobistej i od przypadających się pracownikowi zwolnień fiskalnych.

Wielkość pobranych zaliczek z tytułu podatku widoczna jest w dokumencie P czterdzieści pięć który każdy pracownik odbiera na zakończenie umowy (więcej w tym temacie). Wartość o której mówimy jest wykazana na tymże dokumencie w rubryce „tax deducted”. Istnieje na rynku usług nie mało biznesów trudniących się pomaganiem powracającym z zagranicy Polakom w odebraniu wspomnianej nadpłaty. Jeśli nie mamy dość wolnego czasu bądź ochoty by zająć się tą kwestią samodzielnie, można wówczas zlecić rozliczenie zwrotu podatku z zagranicy jednej z takich firm. W czasie doboru należytej firmy musimy kierować się liczbą jej uprzednich petentów oraz ich rekomendacjami i skontrolować konkretną firmę doradczą w terenowej Izbie Rozrachunkowej.

admin Autor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *