Ostatnio jesteśmy świadkami coraz większej aktywności dotyczącej usuwania azbestu jako budulca i materiału wykonawczego

Dla społeczności władza oferuje programy mające za cel usunięcie azbestu.

Wszelkie działania dla zdrowia celują w prostą czynność przetwarzania którą jest utylizacja azbestu.

Nie wahaj się, tylko pokaż szczegóły na ten temat – informacje okażą się z pewnością niezwykle wciągające, więc kliknij tu i zobacz więcej.

Jeśli w najlepiej odbieralnych mediach nie napotkamy dużego przekazu na temat szkód z przyswajania azbestu, lokalni aktywiści nie próżnują w tej kwestii. Stawką kampanii społecznych jest przecież zdrowie i życie ludzkie. Azbest i jego nieprzyjazne włókna są zagrożeniem dla układu oddechowego człowieka. Szczególnie groźne są właśnie długie i cienkie włókienka substancji, które wsiąkają do organizmu górnymi drogami oddechowymi prosto do płuc. Brak środków na intensyfikację kampanii i faktyczna nieodczuwalność włókien – to główne czynniki, które spowalniają a nawet zniechęcają do kontynuowania inicjatywy. Azbest jest minerałem zabójczym w dłuższej perspektywie – to coś, czego nie widzimy ale zabija nas przez miesiące a nawet lata. Państwowe urzędy od higieny radzą bezwzględnie, by: nie stosować komponentów wykonanych z azbestu, nie handlować materiałami zawierającymi włókna azbestowe, czy końcu by eliminować wszelkie możliwe budulce z domieszką trującej substancji.

odpady

Autor: Julian Stallabrass
Źródło: http://www.flickr.com

Zagrożenie azbestem dotyka przede wszystkim branże budowlane i hutnicze. Jest to powodowane przez popularność jego doskonałych walorów fizycznych (nieprzepuszczalność, odporność na wstrząsy, temperaturę) i relatywną opłacalność zakupu budulca. Azbest zobaczymy na dachach, w ciągu komunikacyjnym, na klatce schodowej itp. Występuje też w stropach i konstrukcjach stalowych.Pozbywanie się tej substancji w myśl kampanii antyazbestowych to głównie utylizacja i odpady (polecamy poprzednia strona) odpadów komunalnych toensmeier zawierających azbest. Z programów eliminującej szkodliwą substancję korzystają ci mieszkańcy gmin, które podjęły azbestowo-rozbiórkowe przedsięwzięcie. Zgłoszenia mieszkańców warunkowane są przestrzeganiem przez zainteresowanych prawa budowlanego.

O jaką więc grę toczy się walka? Po prostu o ludzkie zdrowie i życie. Regularne przedostawanie się drobinek azbestu prowadzi organizm do nowotworu płuc. Na tym lista dolegliwości się nie kończy. Azbest w drogach oddechowych człowieka grozi także nowotworem i innymi schorzeniami.

Więcej na

admin Autor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *