Obowiązki alimentacyjne po zakończeniu małżeństwa

Gdy pomiędzy dwojgiem ludzi pada wyraz: „rozwód”, każda ze stron powinna zapoznać się z paragrafami regulującymi prawo alimentacyjne. Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 roku z późniejszymi zmianami wskazuje kompetencje i powinności po ustaniu małżeństwa. Wymogiem oznajmienia rozwodu jest rozpad pożycia małżeńskiego oraz ułożony pozew rozwodowy przez jednego z małżonków.

Młotek sędziego

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
W wyroku ogłaszającym zakończenie małżeństwa, sąd posiada kompetencje do przyznania opieki nad dzieckiem konkretnemu rodzicowi, ustalenia widzenia się z dzieckiem oraz w jakiej wysokości każdy z małżonków będzie uczestniczył w kosztach utrzymania małoletniego. Decyzję sąd ogłasza adekwatnie z korzyścią dziecka bądź rodzeństwa. Sąd może także oznajmić rozwód (ile kosztuje pozew rozwodowy u adwokata) ze wskazaniem osoby winnej rozkładu pożycia. Rozwiedziony, który nie został ogłoszony winnym rozkładu pożycia i którego sytuacja materialna po rozwodzie uległa nadszarpnięciu, może żądać od sądu orzeczenia o wypłacaniu alimentów (wysokość alimentów zależna jest od kosztów rozwiedzionego i sposobności szans zarobkowych oraz zawodowych pozwanego).

Podział majątku po ustaniu małżeństwa może zostać zasądzony również przez sąd na życzenie jednego z małżonków, pod warunkiem, iż sfinalizowanie tego podziału nie będzie wywołać zbytnia zwłoką w całym postępowaniu. Natomiast obowiązek alimentacyjny rodzi się po rozwodzie, w (rozwód Warszawa-http://www.kancelaria-cpr.pl/oferta/adwokat-rozwod) relacji do rodzica, któremu stała opieka nad dzieckiem została przyznana. Obowiązek alimentacyjny obejmuje świadczenia na rzecz utrzymania i wychowania dziecka. Alimenty na dzieci przydzielane są w zależności od okazji zarobkowych i zawodowych wskazanego rodzica.

Autor: Wawel Service

Dożywotnim obowiązkiem alimentacyjnym są świadczenia na rzecz dziecka niepełnosprawnego, które ma trudności w samo utrzymaniu się z powodu komplikacji zdrowotnych. Rodzic może odwołać się jednak od przekazywania alimentów, gdy potwierdzi przed sądem, iż świadczenia na rzecz dziecka wiążą się z istotnym uszczerbkiem na zdrowiu bądź dziecko nie stara się usamodzielnić mimo posiadanych przez nie alternatyw. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się regułę, iż rodzice powinni brać udział w wydatkach utrzymania i wychowania dzieci po równo, chyba że w razie, gdy jedna ze stron nie ma ku temu sposobności czy też jest niepełnosprawna.

admin Autor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *