Bolesne zwolnienie pracownika

Rynek zatrudnienia jest współcześnie totalnie nie do przewidzenia. Zdają sobie z tego sprawę najdokładniej osoby, które nie są zatrudnione na stałe.

Szefostwo daje wypowiedzenie umowy o pracę, a dalej były pracobiorca musi radzić sobie sam. To, czy uda mu się znaleźć następny zakład pracy, jest uzależnione od różnych warunków. Pewne jest natomiast jedno – zwolnienie z pracy to dla niego cios, po którym niełatwo wrócić do normalności.

Rozwiązanie umowy o pracę

Biznesmen

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

W naszych rodzimych przedsiębiorstwach rzadko ma miejsce rozwiązanie umowy o pracę. Wydawać by się mogło, że to świetna sytuacja. To jednak nie do końca prawda. Takie praktyki spotyka się nieczęsto, dlatego, że niewielu pracobiorców posiada umowę o pracę. Na porządku dziennym jest zatrudnianie na tzw. umowy śmieciowe, czyli umowę zlecenie i umowę o dzieło. Przy tego typu założeniach prawnych nietrudno o szybkie zwolnienie pracownika przez pracodawcę. Jednakże, jeżeli już ktoś ma umowę o pracę, powinien należałoby zapoznać się w swoich prawach i rozeznać się, jakim sposobem bez utraty zdrowia odejść się z zakładu pracy. zatrudniający bowiem nieraz wykorzystują nieznajomość przepisów przez pracownika i wręczają mu wypowiedzenie umowy o pracę, choć zgodnie z obowiązującymi normami nie mają prawa (zobacz osobiste prawa majątkowe) tego robić.

Rodzaje zwolnień

Praca przy komputerze

Autor: sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Zwolnienie z pracy może mieć różnorakie postaci. Istnieje wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, z upływem czasu, na który była zawarta oraz – w przypadku umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy – z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Wszystkie normy, którymi rządzi się relacja szef – podwładny można przeczytać w Kodeksie Pracy.

Rozwiązanie a wygaśnięcieNależy pamiętać, iż rozwiązanie umowy o pracę nie jest tym samym co jej wygaśnięcie. Z tym drugim przypadku zwolnienie z pracownika następuje z przyczyn losowych, niezależnych od obydwu stron. Przykrą przyczyną wygaśnięcia umowy o pracę jest śmierć prezesa (nie dotyczy to spółek, spółdzielni i sfery budżetowej), śmierć pracownika oraz jego nieobecność w miejscu zatrudnienia powyżej 90 dni z powodu aresztowania.

admin Autor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *