Zastrzeżony znaktowarowy jako asekuracja przed naruszeniem przez drugich praw autorskich.

Wymysły, znaki towarowe, prawo autorskie, licencje, prawo własności intelektualnej to wyjątkowo duża dziedzina, obok której żaden nakładca nie może obecnie przejść obojętnie. Dzisiaj każdy przedsiębiorca może i powinien uwzględnić atrybuty tego typu w swojej działalności. Czy to trudne?

Zapewne niełatwe, jednak wystarczy pamiętać o elementarnych zasadach, by oszczędzić czas i pieniądze, a firmę uchronić przed kłopotami. Często dochodzi do takiego ewenementu jak autor (polecamy przejdź do oferty).

Zgodnie z przepisem art. 24 kodeksu cywilnego ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może rościć zaniechania owego postępowania, chyba, że nie jest ono bezprawne. W przypadku wykonanego naruszenia może on także domagać się, aby persona, która dopuściła się naruszenia, wykonała postępowania potrzebnych do usunięcia jego rezultatów, w szczególności ażeby oddała oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej postaci. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, pokrzywdzony może żądać jej rekompensaty na zasadach ogólnych. Osoba ta może również domagać się zadośćuczynienia materialnego lub wpłaty odpowiedniej należności finansowej na wyznaczony cel społeczny.

Praca w branży IT

Autor: hackNY.org
Źródło: http://www.flickr.com

Jak zastrzec znak towarowy? Tego można dowiedzieć się w kancelarii patentowej. Rejestracja znak towarowy może być dokonywana na rzecz firmy i tylko dla produktów będących przedmiotem jego działalności gospodarczej. Rejestrując znak towarowy producent może wyszukiwać między procedurą kraju, regionu (europejską) i międzynarodową. Po przeprowadzeniu tego mamy już zastrzeżony adwokatem (zobacz informacje) towarowy.

Krajowy ustawodawca przewidział nadzwyczaj prawa dotyczące przekroczenia praw autorskich. Gdy następuje naruszenie praw autorskich można wystąpić na drogę cywilnoprawna jak i karną.Wielokrotnie nie zdajemy sobie rzeczy które konsekwencje kojarzą się zprzekroczeniem
regulacji autorskich. A natomiast wbrew symulacjom mogą one stanowić zarówno dotkliwe jak i kosztowne.

Warto wskazać, że ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymienia 3 rodzaje praw autorskich: osobiste, majątkowe i zależne.
wykaz roszczeń cywilnoprawnych zanoszących się aż do naruszenia praw autorskich przewidują zasadniczo art. 78 i art. 79 polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast odpowiedzialność karną uregulowano w rozdziale 14 powołanej ustawy.

Źródło

admin Autor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *