Jak rzetelnie ocenić efektywność podwładnego?

Współczesne, szybkie tempo życia nie omija organizacji, które muszą być przygotowane na ciągły rozwój. W dobie przemian społecznych oraz niezwykle szybkiego rozwoju technologicznego bardzo ważne jest, aby organizacja była elastyczna. Według tego samego kryterium powinna dobierać pracowników.

Zatrudnieni w organizacji ludzie powinni tworzyć zespół sprawnie współpracujących ze sobą osób. Ważne jest, żeby dysponowali odpowiednim wykształceniem oraz cechami charakteru pozwalającymi na pracę w zespole. Obecność tych elementów jest uwidoczniona podczas procesu oceny pracowników. Jest on dostosowywany do wielkości przedsiębiorstwa i wybranego sposobu oceniania. Może dotyczyć grupowych lub indywidualnych ocen pracowników lub całościowo badać funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Ocena pracowników przynosi pracodawcy szereg istotnych wiadomości na temat wykonywania zleconych przez pracodawcę zadań, zachowań personelu oraz cech osobowości, które sprawdzają się lub nie na zajmowanych stanowiskach. W zależności od wybranych przez organizację kryteriów oceniania ocenie mogą podlegać takie aspekty jak rzetelność, punktualność, samodzielność w planowaniu i organizowaniu pracy czy postawa etyczna pracownika. W celu zbadania powyższych elementów, niektóre firmy przeprowadzają rozmowy z osobami zatrudnionymi na podobnych stanowiskach oraz spotkania pracownika z coachem. Wszystko po to, by najlepiej określić potencjał zatrudnionej osoby.

Szara strefa

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Aby ocenianie miało właściwy wymiar ważne jest, żeby odbywało się systematycznie. Spełnia wtedy swoje cele i może pomagać pracodawcy w ukierunkowaniu polityki kadrowej, gromadzeniu wiedzy o pracowniku oraz informowaniu pracownika o jego mocnych i słabych stronach. Otrzymanie pozytywnych informacji zwrotnych silnie motywuje pracownika.

Niezbędny jest Ci link do źródła (http://kancelaria-cpr.pl/2019/09/13/czym-polega-ustalenie-kontaktow-dzieckiem-sad/)? Nie martw się. W naszym kolejnym artykule wyszukasz to, czego Ci trzeba. Zachęcamy!

Pracownik, który otrzymał informację zwrotną, może poczuć się zmotywowany i mieć ochotę na udoskonalenie efektywności swojej pracy. Metoda okresowego oceniania pracowników sprawdza się jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi.

Przeprowadzane oceny okresowe pracowników ułatwiają pracę pracodawcom i pracownikom. Wnioski, wypływające z badań służą pracodawcy w przyszłym przyznawaniu: awansów, nagród, ewentualnych zmian personalnych na stanowiskach oraz doskonalenia kadry. Najczęściej ocenę okresową pracowników przeprowadza się jeden lub dwa razy w roku. Obok mierzalnych czynników, takich jak wyniki pracy, ocena pracowników ma przynieść również informacje na temat obszarów niemierzalnych, takich jak zadowolenie z pracy, poziom integracji z zespołem, klimat organizacji. Personel powinien być zapoznany z formą przeprowadzanej oceny, a przyjęty przez organizację system oceniania pracowników powinien być jawny i czytelny dla całego personelu.

admin Autor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *