Postępowania niezgodne z prawem i dobrymi zwyczajami jako akcja nieuczciwej konkurencji w reklamie.

Konkurencja rozumiana jest w ekonomii za fundament wolnego rynku. Nie oznacza to jednakże że każde rywalizujące postępowanie sprzyja rozrostowi nieograniczonego rynku. Zdarzają się bowiem takie praktyki rynkowe, które co prawda mając nominalne znamiona konkurencji zagrażają lub naruszają rozwijanie się samodzielnego rynku. Stąd jest konieczność ochrony niezależnego rynku przed tego typu szkodliwymi czynami.

Nieuczciwa konkurencja w reklamie to przede wszystkim: reklama sprzeczna z poprawnymi zwyczajami i obrażająca godności człowieka, reklama wdrażająca wnieporozumienie.Bardzo często formułowane są zarzuty uchybiające godności istoty i wykluczenia ze względu na płeć wobec reklam, w których są panie. Chodzi głównie o oblicze kobiety w przekazach reklamowych.

Nieuczciwa rywalizacja w reklamie polega na zrobienie mylnego wrażenia przede wszystkim co do pochodzenia towaru, ceny czy ilości. Reklama taka skutkuje, że powstałe na jej fundamencie wyobrażenia nie są zgodne ze stanem rzeczywistym. Do omyłek dochodzi na skutek używania nieprawdziwych, dwuznacznych, czy celowo nieprecyzyjnych oznaczeń, mylących i dezinformujących. Znajdujące się w niej iinformacje są nieprawdziwe w sensie materialnym. Każdy egzemplarz takiego przedmiotu powinien istotnie posiadać cechy, na które reklama zwraca uwagę. Kupujący ma prawo oczekiwać, że każdy okaz produktu jest niezgorszy od zachwalanego.Najczęściej mówi się raptem o zaletach, a zataja złe cechy.Nie wolno imitować reklamy obcego firmy, używać podobnych surowców, naklejek i ulotki o takiej samej kolorystyce, zarysie, stylistyce napisów, o łudząco podobnym układzie fragmentów graficznych.

plakat reklamowy

Autor: Roberto Nieves
Źródło: http://www.flickr.com

Jak zarejestrować prawo (polecamy sprawdź nas) towarowy możemy dowiedzieć się w kancelarii patentowej. Rejestracja znaku towarowego cena może być dokonana na rzecz zakładu i tylko dla produktów będących przedmiotem jego działalności gospodarczej. Rejestrując adwokatem (zobacz dalsze informacje) towarowy biznesmen może wyszukiwać pomiędzy procedurą kraju, regionu (europejską) i międzynarodową.

Koszt rejestracji znaku towarowego może być rozróżniona na opłatę jednorazową i opłatę okresową.Opłata jednorazowa – od poszczególnych czynności Robionych w postępowaniu rejestrowym. Podstawową opłatą od wniosku o udzielenie prawa ochronnego od trzech klas towarowych wynosi 500 zł (wniosek w formie elektronicznej), 550 zł (wniosek w formie papierowej). Za każdą następną klasę dopłacić należy jeszcze 120 zł.Opłata okresowa – za udzielenie pierwszego, dziesięcioletniego okresu ochrony – w zależności od liczby klas rzeczy, dla oznaczania których ma być stosowany znak towarowy, równają się odpowiednio 400 zł lub 450 zł.

Wycena znaku towarowego nie należy do najłatwiejszych zadań. W praktyce nie istnieje jedyna dobra metoda, która odzwierciedlałaby jej wartość w sposób jednoznaczny. Ponadto ważne jest doświadczenie osób wyceniających.

admin Autor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *