Znak towarowy jako własność przemysłowa menedżerowanego przedsiębiorstwa.

Każdy któż prowadzi działalność gospodarczą i posiada znak towarowy to dzięki niemu jest rozpoznawalnym dla swojego kupującego. To znak towarowy odznacza wyroby od wszystkich innych udostępnionych na rynku i jest nośnikiem rangi danego przedsiębiorstwa.

Znak towarowy może przedstawiać najbardziej wartościowy atut. towar (polecamy kliknij) towarowy stanowi segment własności intelektualnej i ma kluczowe wartość dla popularności administrowanej działalności gospodarczej. Znaki towarowe jako własność przemysłowa winien być zapisany w rejestr znaków towarowych.

Własność przemysłowa to odmiana praw wyłącznych wypływających z narodowego, międzynarodowego lub regionalnego ustawodawstwa. Wzorcami praw wyłącznych są: patenty, prawo ochronne na wzór użytkowy oraz prawo ochronne na znak towarowy wpisany w rejestr znaków towarowych.

Zawód rzecznika patentowego polega na świadczeniu doradztwa w sprawach własności przemysłowej, przez co rozumie się: uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do rzeczy własności przemysłowej, w szczególności wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii układów scalonych, a także znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Prawnik

Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com

Rzecznik patentowy świadczy poradę prawną i techniczną. Porada prawna polega w szczególności na udzielaniu sugestii i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego rzeczy własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym. Podpowiedź techniczna polega w szczególności na utworzeniu zarysów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej skierowanychded do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.

Swoich sił jako rzecznicy testować mogą prawnicy i absolwenci kierunków politechnicznych takich jak inżynieria, mechanika, elektronika i mechatronika. Drzwi do fachu uchylone są też m.in. dla chemików, farmaceutów, weterynarzy, biologów i biotechnologów. Lecz aby być rzecznikiem, nie wystarczy świadectwo wymienionych kierunków. Należy bowiem ukończyć trzyletnią, organizowaną przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych aplikację rzecznikowską. Warunkiem zapisania jest zdanie egzaminu wstępnego, który obejmuje m.in. podstawy prawa własności przemysłowej, fragmenty wiedzy technicznej i prawa konstytucyjnego oraz zasady wykonywania tego zawodu. Notowany jest też język obcy kandydatów (do wyboru: angielski, niemiecki lub francuski).

Podstawą uzgodnienia wartości za usługi rzeczników patentowych jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych gdzie jest rzecznik patentowy cennik.

admin Autor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *