Problem z definicją wyrazu własność

„Własność” to na pozór skomplikowane pojęcie. Intuicyjnie nawet dzieci kilkuletnie wiedzą co to znaczy. Ta zabawka jest moja, zaś tamta jest Jasi, i wszystko zrozumiałe. Naruszenie obcej własności miewa niemiłe konsekwencje w formie oberwania klockiem czy kubełkiem.

Spróbujmy jednak zdefiniować „własność” w sposób bardziej dokładny, . Prawa autorskie w sieci – zwięźlej „własność”, można zdefiniować w dwojaki sposób: sposobem negatywnym, przez określenie granic własności, zatem właścicielowi wolno z obiektem zrobić wszystko co nie jest zakazane prawem lub taż prawidłami współegzystowania społecznego.

naprawa laptopów drLaptop

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com

A powiedziawszy praktycznym językiem – wolno mi ze swoim samochodem uczynić wszystko co chcę, z zastrzeżeniem iż nie będę rozjeżdżał starowinek na przejściu oraz będę posiadał prawo jazdy. Wniosek z tego , że własny pojazd mogę odsprzedać, wynająć lub też ofiarować. Natomiast od pozytywnej strony charakteryzujemy „własność” wyliczając co wolno właścicielowi. Właściwe przepisy kodeksu cywilnego wyregulowują kwestie kupowania, zbycia bądź odstępowania w wypadku prawa własności. Umyślnie nie napisałem „rzecz”, jako że prawa traktujące o własności obejmują także dobra nie namacalne, tj. własność (zobacz również pojęcie własności intelektualnej) intelektualna, znaki towarowe, a nawet tak zwaną markę, a więc zespół właściwości wyróżniających dany artykuł na rynku.

Według słonika własność intelektualna jest to zespół praw dotyczących dóbr nienamacalnych, takich jak prawa autorskie do utworów muzycznych, malarskich, literackich a również patentów jak też znaki towarowe czyli własność intelektualna w której skład zgodnie z przepisami międzynarodowymi wchodzą prawa do wzorów przemysłowych, znaków towarowych i patentów (w polskim prawie także schematy układów scalonych). Są natomiast spory mające związek z własnością intelektualną. Niektórzy naukowcy kwestionują zasadność wyodrębnienia własności intelektualnej i własności przemysłowej. Wymagano, aby jednostkowe składniki obydwu tych praw traktować osobno. Nie dziwi więc, że przeciętny człek ma kłopoty ze zrozumieniem meandrów własności intelektualnej. Wynika stąd skłonność u konsumentów do ignorowania praw własności intelektualnej , co może sprzyjać piractwu i stratom finansowym.

admin Autor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *