Prowadzenie ewidencji odpadów

Odpady widzimy notorycznie, zazwyczaj nie uświadamiając sobie niebezpieczeństwa płynącego z ich nieodpowiedniego zagospodarowania tudzież składowania w nieodpowiednim miejscu. Odpadami nazywamy wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, a także nie będące ściekami substancje ciekłe powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej lub bytowej człowieka. Ocenia się, że corocznie wytwarzanych jest nowe 120 mln ton odpadów.

kosze do recyklingu

Autor: Mikey
Źródło: http://www.flickr.com
Szacowania te mogą być nie całkiem wiarygodne, gdyż większość z tych odpadów nie będzie się nadawać ani do ponownego przetworzenia ani do unieszkodliwienia lub też znajduje się w gestii takich zakładów ja huty, kopalnie lub (masz więcej pytań?) kombinaty azotowe, i z tej przyczyny nie podlegają obrotowi.

recykling odpadów

Autor: Oeko-Institut e.V.
Źródło: http://www.flickr.com

Zanieczyszczenia dzielimy zwykle na to, czy są to odpady (polecamy odsyłam do tego serwisu) pochodzenia organicznego. Odpady organiczne ulegają rozkładowi biologicznemu, prawidłowe ich spożytkowanie może przynieść spore korzyści ekonomiczne. Natomiast aluminium, odpady zawierające rtęć, ołów itp. należą do zanieczyszczeń nierozkładających się. Decydując się na sposób utylizacji istotnym jest aby wybrać taką, która zapewni nam bezpieczeństwo, a także zadba o ekologię. Na ten temat również tutaj: .

W przypadku np. administracji biurowej zniszczone dokumenty można przekształcić papier i karton, a nośniki pocięte mechanicznie na małe kawałki, można sprzedawać zasilając w ten sposób firmowy budżet. Recykling to doskonały zastrzyk finansowy dla firmy, komfort i wygoda pracy ( więcej miejsca na regałach, biurkach), dbałość o środowisko naturalne i świadomość, iż żyjemy w zgodzie z naturą. Duże firmy systematycznie czerpią korzyści z usług firm wyszkolonych w tym temacie. W trakcie prac wszystkie dokumenty są odpowiednio zabezpieczane i plombowane tak aby nikt nie miał w nie wglądu.

Wszystkie firmy są odpowiedzialne za wdrożenie projektu ewidencji odpadów. Co oznacza to pojęcie? Ewidencja odpadów oznacza:
* prowadzenie kart ewidencji odpadu (tzw karta ewidencji odpadów – ),
* prowadzenie kart przekazania odpadu,
* karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Niewykonanie obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów tudzież wykonywanie nieterminowo, podlega karze grzywny.

admin Autor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *