warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhost/wyszynskiprymas.com.pl/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Jak wpisać znak towarowy by był on zastrzeżonym i nie został zabrany przez innego przedsiębiorcę.

Praca, biznesmen
Autor: www.s-lab.pl
Źródło: www.s-lab.pl
W polskim prawie poprzez własność intelektualną należy rozumieć wszystko to, co powstało w drodze intelektualnego procedury i zostało zatrzymane w stanie materialnej (zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt, książka itp.). Własność intelektualna to inaczej zespół praw będący wynikiem rozmaitej działania istoty ludzkiej, zwłaszcza w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej.