Losy narodu żydowskiego od wieków są połączone z historią Polski

Na przestrzeni dziejów różnie toczyły się stosunki między tymi narodami, bardzo różne też stereotypy i wyobrażenia do dnia dzisiejszego są obecne w społeczeństwie. Przed rozpoczęciem drugiej wojny światowej ludność żydowska stanowiła blisko 10 procent polskiego społeczeństwa, i w rzeczywistości była to społeczność bardzo zróżnicowana.
szkoła
Autor: daryl_mitchell
Źródło: http://www.flickr.com
Wojna bardzo odmieniła ten obraz, w wyniku ludobójstwa dokonanego przez Niemców miliony Żydów zostało zastrzelonych albo zamordowanych w obozach koncentracyjnych. Po zakończeniu wojny narodowi żydowskiemu również łatwo nie było, duża część z ocalonych albo wyemigrowała sama do Izraela lub Ameryki, albo została do tego zmuszona przez nowe władze.

Wreszcie po upadku komunizmu w naszym kraju sytuacja Żydów stała się łatwiejsza, i obecnie kilkanaście tysięcy osób z tego narodu mieszka i pracuje wśród nas. Jednak pomimo tego, że obecnie jest już 21 wiek i społeczeństwo polskie jest znacznie bardziej świadome niż przed laty, to nadal są obecne w nim wyobrażenia przedstawiające Żydów niekoniecznie z dobrej strony.

szkoła
Żeby pokazać, jak naprawdę może wyglądać żydowskie społeczeństwo, jak żyło i funkcjonowało przez ostatni czas, uruchomiono niedawno wyjątkowy program edukacyjny dla młodych ludzi. Nazwano go szkoła - http://promar.edu.pl/kursy-jezykowe/ - Dialogu, w jego ramach dzieci i młodzież uczą się historii żydowskich rodzin w swojej miejscowości i przygotowują projekt to upamiętniający. Dzięki takim inicjatywom jest szansa na pozbycie się błędnych stereotypów o narodzie żydowskim i uświadomienie ludziom, że Żydzi żyją i mieszkają w większości naszych miast.Zwłaszcza wśród młodych ludzi jest to ważne, dzięki takim projektom mają oni okazję wyrwać się z zakorzenionych przekonań, które czasami po dziś dzień prezentują starsi ludzie. Także takie inicjatywy jak szkoła (świetna strona) żydowska Wrocław mogą mieć spore szanse na pokonanie stereotypów, przez nie młodzież i dzieci uczą się swojej historii i kultury, a jednocześnie tolerancji i życia z innymi narodami.
Źródło : etzchaim.pl